Obračun i naplata vodnih usluga

 

OBRAČUN I NAPLATA VODNIH USLUGA:
Rad s korisnicima
Tel: +385 (0)31 330 755 i +385 (0)31 330 756
e-mail : korisnik@vodovod.com

Blagajna
Tel: +385 (0)31 330 753

Radno vrijeme:
Srijedom od 7.00 do 19.00 sati
Ostalim radnim danima od 7.00 do 14.45 sati
U srpnju i kolovozu svaki radni dan od 7.00 do 14.45 sati

Za pitanja vezano uz račune i obračun u suvlasničkim zajednicama
Tel: +385 (0)31 330 368
e-mail : suvlasnici@vodovod.com

Prigovori na ispostavljene račune podnose se pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa na adresu:
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1,
elektroničkom poštom na korisnik@vodovod.com ili osobno u Pisarnici društva.
Odgovor na prigovor dobit ćete u zakonskom roku.
Uloženi prigovor ne odlaže plaćanje računa.

Prijavu ili izmjenu korisničkih podataka možete zatražiti putem našeg digitalnog zahtjeva.

Zahtjev za prijavu / izmjenu korisničkih podataka

Radno vrijeme naplatnog mjesta VODOVOD-OSIJEK d.o.o.,
Osijek, Poljski put 1

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak
od 7,00 do 14,45 sati
Srijeda
od 07,00 do 19,00 sati

Tel: +385 (0)31 330 753

UVJETI PLAĆANJA:

GOTOVINOM

KARTICAMA NA RATE
do 12 rata bez kamata i naknada za korisnike
minimalni iznos rate 100,00 kn

DEBITNIM KARTICAMA MAESTRO
PRIVREDNA BANKA ZAGREB
ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK
SLATINSKA BANKA
SBERBANK
KREDITNA BANKA ZAGREB
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG
JADRANSKA BANKA
VENETO BANKA
PRIMORSKA BANKA
KENTBANKA

MASTERCARD GOLD ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK

DEBITNIM KARTICAMA VISA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB
ERSTE CARD CLUB
ELEKTRON ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK

KREDITNIM KARTICAMA
AMERICAN EXPRESS
DINERS CARD

DEBITNIM KARTICAMA OSTALIH BANAKA JEDNOKRATNO (MAESTRO I VISA)

-MASTER CARD JEDNOKRATNO

Korisnici vodnih usluga mogu plaćati račune s 2D bar kodom bez naknade i na slijedećim mjestima HP-HRVATSKA POŠTA D.D.; FINANCIJSKA AGENCIJA FINA; SBERBANK D.D. i partneri TISAK D.D. i KONZUM D.D.; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. i partneri PETROL d.o.o., CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., iNovine d.d. , BAKMAZ d.o.o., NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o., STUDENAC d.o.o., PEMO d.o.o.; OTP BANKA D.D.

Obavijest predstavnicima suvlasnika u skupnom stanovanju

Poštanski ormarić VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i u prostoriji Gradske četvrti Tvrđa, Osijek, Vij.I.Meštrovića 26f.

Predstavnici suvlasnika, neovisno o mjestu stanovanja, liste za raspodjelu potrošnje u suvlasničkim zajednicama mogu ubaciti u za to predviđene i označene poštanske ormariće VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u prostorijama Gradskih četvrti, Donji grad ( Trg bana J. Jelačića 25 ), Gornji grad ( Trg Lava Mirskog 1 ), Novi grad ( Sjenjak 133 ), Retfala ( J.J. Strossmayera 200 ) i JUG II ( Srijemska 124a) i Tvrđa ( Vij.I.Meštrovića 26f ), poslati poštom, elektroničkom poštom na suvlasnici@vodovod.com, telefaksom na broj 031/330-369, ili donijeti osobno u Službu obračuna i naplate vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće, javite se našim djelatnicima na broj telefona 031/330-368, elektroničkom poštom na suvlasnici@vodovod.com ili osobno u Službu obračuna i naplate vodnih usluga, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.