Obračun i naplata vodnih usluga

OBRAČUN I NAPLATA VODNIH USLUGA:
Rad s korisnicima
Tel: +385 (0)31 330 755 i +385 (0)31 330 756
e-mail : korisnik@vodovod.com

Blagajna
Tel: +385 (0)31 330 753

Radno vrijeme:
Srijedom od 7.00 do 19.00 sati
Ostalim radnim danima od 7.00 do 14.45 sati
U srpnju i kolovozu svaki radni dan od 7.00 do 14.45 sati

Za pitanja vezano uz račune i obračun u suvlasničkim zajednicama
Tel: +385 (0)31 330 368
e-mail : suvlasnici@vodovod.com

Prigovori na ispostavljene račune podnose se pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa na adresu:
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1,
elektroničkom poštom na korisnik@vodovod.com ili osobno u Pisarnici društva.
Odgovor na prigovor dobit ćete u zakonskom roku.
Uloženi prigovor ne odlaže plaćanje računa.

Prijavu ili izmjenu korisničkih podataka možete zatražiti putem našeg Zahtjeva.

Preuzmite Zahtjev

ZAHTJEV ZA PRIJAVU IZMJENU PODATAKA KORISNIKA VODNIH USLUGA
PDF dokument, 313KB

Radno vrijeme naplatnog mjesta VODOVOD-OSIJEK d.o.o.,
Osijek, Poljski put 1

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak
od 7,00 do 14,45 sati
Srijeda
od 07,00 do 19,00 sati

Tel: +385 (0)31 330 753

UVJETI PLAĆANJA:

GOTOVINOM

KARTICAMA NA RATE
do 12 rata bez kamata i naknada za korisnike
minimalni iznos rate 100,00 kn

DEBITNIM KARTICAMA MAESTRO
PRIVREDNA BANKA ZAGREB
ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK
SLATINSKA BANKA
SBERBANK
KREDITNA BANKA ZAGREB
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG
JADRANSKA BANKA
VENETO BANKA
PRIMORSKA BANKA
KENTBANKA

MASTERCARD GOLD ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK

DEBITNIM KARTICAMA VISA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB
ERSTE CARD CLUB
ELEKTRON ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK

KREDITNIM KARTICAMA
AMERICAN EXPRESS
DINERS CARD

DEBITNIM KARTICAMA OSTALIH BANAKA JEDNOKRATNO (MAESTRO I VISA)

-MASTER CARD JEDNOKRATNO

Korisnici vodnih usluga mogu plaćati račune s 2D bar kodom bez naknade i na slijedećim mjestima:
HP-HRVATSKA POŠTA D.D.; FINANCIJSKA AGENCIJA – FINA; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.; SBERBANK D.D. i partneri; OTP BANKA D.D.; TISAK plus D.O.O.; KONZUM plus D.O.O; PETROL D.O.O.; CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.; NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. i STUDENAC D.O.O..

Obavijest predstavnicima suvlasnika u skupnom stanovanju

Poštanski ormarić VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i u prostoriji Gradske četvrti Tvrđa, Osijek, Vij.I.Meštrovića 26f.

Predstavnici suvlasnika, neovisno o mjestu stanovanja, liste za raspodjelu potrošnje u suvlasničkim zajednicama mogu ubaciti u za to predviđene i označene poštanske ormariće VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u prostorijama Gradskih četvrti, Donji grad ( Trg bana J. Jelačića 25 ), Gornji grad ( Trg Lava Mirskog 1 ), Novi grad ( Sjenjak 133 ), Retfala ( J.J. Strossmayera 200 ) i JUG II ( Srijemska 124a) i Tvrđa ( Vij.I.Meštrovića 26f ), poslati poštom, elektroničkom poštom na suvlasnici@vodovod.com, telefaksom na broj 031/330-369, ili donijeti osobno u Službu obračuna i naplate vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek, Poljski put 1, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće, javite se našim djelatnicima na broj telefona 031/330-368, elektroničkom poštom na suvlasnici@vodovod.com ili osobno u Službu obračuna i naplate vodnih usluga, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.