E-Račun

APLIKACIJA JE U PRIPREMI
Poštovani korisnici, uskoro u rad kreće nova aplikacija Vodovod-Osijeka za preuzimanje računa u digitalnom formatu. Sve obavijesti vezane uz E-Račun biti će objavljene na našoj web stranici.

račun Cilj aplikacije E-Račun je omogućiti jednostavniji i transparentiji način preuzimanja mjesečnih računa te olakšati korisnicima praćenje potrošnje vode.

Aplikacija registriranim korisnicima nudi opcije za prijavu stanja brojila i okvirni izračun sljedećeg računa, preuzimanje računa u pdf formatu te evidenciju podmirenih i nepodmirenih računa tijekom godine.

Praćenje potrošnje vode korisnicima je omogućeno kroz grafički i brojčani prikaz podataka te za svako pojedino mjerno mjesto vlasnika.