Česta pitanja

Gdje mogu dobiti informacije o obračunu i naplati vodnih usluga?
OBRAČUN I NAPLATA VODNIH USLUGA:
Rad s korisnicima
Tel: +385 (0)31 330 755 i 756
korisnik@vodovod.com
– za pitanja iz domene računa i obračuna u suvlasničkim zajednicama
mail : suvlasnici@vodovod.com
NOVO RADNO VRIJEME NAPLATNOG MJESTA VODOVOD-OSIJEK d.o.o., OSIJEK, POLJSKI PUT 1
Radno vrijeme naplatnog mjesta u upravnoj zgradi VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
PONEDJELJAK; UTORAK; ČETVRTAK I PETAK od 7,00 do 14,45 sati
SRIJEDA od 07,00 do 19,00 sati
Telefon 330-753

Što je potrebno za prijenos računa za vodne usluge na novog korisnika?
Za izmjenu matičnih podataka potrebno je poslati dokument koji dokazuje osnovu za izmjenu
( odnosi se na sve izmjene matičnih podataka).
U slučaju smrti vlasnika, treba dostaviti ( osobno, elektroničkom poštom, telefaksom ili poštom ) presliku Rješenja s ostavinske rasprave ili izvod iz zemljišnih knjiga s podatcima novog vlasnika/nasljednika.
Uz priloženi dokument, potrebno je ispuniti strukturirani obrazac Zahtjev za prijavu/izmjenu korisničkih podataka, koji možete pronaći na našim web stranicama, na zahtjev, elektroničkom poštom ili osobno u Službi obračuna i naplate vodnih usluga – Rad s korisnicima
ZAHTJEV ZA PRIJAVU IZMJENU PODATAKA KORISNIKA VODNIH USLUGA

Gdje mogu javiti stanje vodomjera, kad me Vaš radnik na očitavanju ne zatekne doma?
Stanja vodomjera možete javiti telefonski na brojeve telefona 031/330-755; 330-756, elektroničkom poštom na adresu korisnik@vodovod.com , telefaksom na broj 031/330-369, ili osobno u Službi obračuna i naplate vodnih usluga – Rad s korisnicima.

Tko je ovlašten za dostavljanje izmjena broja članova kućanstva u više-stambenim zgradama gdje je jedan vodomjer?
Prema Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Članak 38. Stavak (4),
Korisnicima vodne usluge javne vodoopskrbe-suvlasnicima čiju potrošnju mjeri samo jedan glavni vodomjer, količina vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se mjesečno na način da se količina vodne usluge očitane na glavnom vodomjeru podjeli na ukupan broj osoba u zgradi, te da se temeljem pisanih podataka ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade ili druge zadužene osobe o broju osoba koje stanuju u pojedinom stanu i svakoj promjeni koja nastaje tijekom mjeseca, svakom Korisniku-suvlasniku obračuna pripadajući dio količine vodne usluge po broju osoba koje stanuju u njegovom stambenom prostoru.