Vodne usluge

Vodovod-Osijek d.o.o. svojim korisnicima pruža usluge vodoopskrbe i odvodnje.


Vodoopskrba

Odgovornost za kontinuiranu opskrbu potrošača zdravstveno ispravnom pitkom vodom, u domeni je Poslovne jedinice Vodoopskrba. Glavne smjernice poslovanja temelje se na razvoju tehnologije proizvodnje vode te njenog transporta do potrošača, a sve u cilju osiguranja dovoljnih količina pitke vode za opskrbu stanovništva šireg područja grada Osijeka.

Zahtjev za posebne uvjete priključenja i potvrde glavnog projekta – VODOOPSKRBA

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Uplatnica za potvrdu – VODOOPSKRBA

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Zahtjev za izgradnju vodovodnog priključka

Ukoliko ste zainteresirani za priključenje na vodoopskrbni sustav ili rekonstrukciju postojećeg priključka, klikom na ikonu možete skinuti obrazac u pdf formatu.

ZAHTJEV ZA PRIJAVU/IZMJENU KORISNIČKIH PODATAKA ZA KORISNIKE VODNIH USLUGA

Klikom na ikonu možete preuzeti obrazac u pdf formatu.

Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (29.10.2015)

Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga pročišćeni tekst (29.10.2015)

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga pročišćeni tekst (04.02.2015)

Analitičko izvješće vode za piće Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Grafički prikaz analitičkih parametara vode za piće 2012. – 2014. godina

Odluka o zaštiti izvorišta Crpiliste Vinogradi 2015 ( 11.03.2015.)

Odluka o zaštiti zahvata vode “Pampas” na rijeci Dravi ( 27.01.2015.)

CJENIK vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za Grad Osijek i Livanu( 30.11.2014.)

Izmjene i dopune općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga ( 17.12.2014.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga od 23. rujna 2014. godine s pročišćenim tekstom (14.12.2014.)

CJENIK vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za Grad Osijek i Livanu (01.08.2014.)

CJENIK vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za općine Vuka, Vladislavci, Šodolovci, Antunovac i Ernestinovo (01.08.2014.)

Službeni glasnik OPĆINE ČEPIN – Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

OBAVIJEST o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine Općina Vuka (Objavljeno 29.10.2014)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine općine Vuka

CJENIK vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za Grad Osijek (01.04.2014.)

CJENIK vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za općine Čepin, Vuka, Vladislavci, Šodolovci, Antunovac i Ernestinovo (01.04.2014.)

Službeni glasnik OPĆINE ČEPIN

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Grafički prikaz analitičkih parametara vode za piće 2012. – 2013. godina

Klikom na ikonu možete skinuti Excel dokument.

Analitičko izvješće vode za piće Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Cjenik vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za Grad Osijek (01.01.2014.)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Cjenik vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za općine Čepin, Vuka, Vladislavci, Šodolovci, Antunovac i Ernestinovo (01.01.2014.)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Službeni glasnik OPĆINE VLADISLAVCI

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Službeni glasnik OPĆINE ČEPIN

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Službeni glasnik Općine Čepin (Objavljeno 20.12.2013)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga(Objavljeno 09.12.2013)

Klikom na ikonu možete skinuti doc dokument.

Važeća odluka o izmjeni i dopuni odluke o cijeni vodnih usluga(Objavljeno 29.11.2013)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Važeća odluka o cijeni vodnih usluga pročišćen tekst
(Objavljeno 29.11.2013)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Cjenik vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za Grad Osijek (01.10.2013.)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Cjenik vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za općine Čepin, Vuka, Vladislavci, Šodolovci, Antunovac i Ernestinovo (01.10.2013.)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Službeni glasnik Grada Osijeka

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Službeni glasnik OPĆINE ČEPIN

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Službeni glasnik OPĆINE ANTUNOVAC

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ERNESTINOVO

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŠODOLOVCI

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Rang lista vodne usluge u RH 2013. v2 (20.02.2013.)

Klikom na ikonu možete skinuti Excel dokument.

Rang lista vodne usluge u RH

Klikom na ikonu možete skinuti Excel dokument.

Cjenik vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje (01.03.2013.)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Cjenik vodne usluge (objavljen: 28. lipnja 2012.)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

OBAVIJEST – obveza priključenja

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Vuka – naknada za razvoj (objavljen: 16. siječnja 2013.)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Ernestinovo

Klikom na ikonu možete skinuti doc dokument.

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Šodolovci

Klikom na ikonu možete skinuti doc dokument.

Odluka o priključenju Šodolovci

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Šodolovci – naknada za razvoj

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Čepin

Klikom na ikonu možete skinuti doc dokument.

Odluka o priključenju Čepin

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Vladislavci

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Antunovac

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o naknadi za razvoj Antunovac

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o naknadi za razvoj Ernestinovo

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o naknadi za razvoj Vladislavci

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine grada Osijeka

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine općine Antunovac

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine općine Vladislavci

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine općina Ernestinovo

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Kvaliteta vode u Osijeku 2011. – 2012. godina

Klikom na ikonu možete skinuti Excel dokument.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje KO

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Jasna Zima, dipl. ing. građ., Rukovoditelj PJ Vodoopskrba
Tel: +385 (0)31 330 300
Adresa: Poljski put 1, 31000 Osijek

Prijave kvarova
Kvarove na vodovodnim instalacijama možete prijaviti na:
031 / 330-100

Poslovna jedinica Vodoopskrba organizacijska je cjelina trgovačkog društva Vodovod Osijek d.o.o., a sastoji se od tri radne jedinice

Misija PJ Vodoopskrbe je razvoj moderne infrastrukture sa visokom razinom iskazivanja kvalitete usluga. Vodoopskrbni sustav grada Osijeka obuhvaća 500 km vodovodne mreže i više od 30 000 mjernih mjesta za očitavanje potrošnje vode. Izgradnja modernog vodoopskrbnog sustava usklađena je sa zaštitom okoliša i interesima lokalne zajednice.

Kvaliteta vode

Grafički prikaz nekih analitičkih parametara od 2000.-2011. god.

Klikom na ikonu možete skinuti xls dokument.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće provodi se u internom laboratoriju tvrtke Vodovod Osijek d.o.o. koji posjeduje ovlaštenja za rad Ministarstva zdravstva. Dodatna kontrola ispravnosti pitke vode osigurana je kontinuiranim kontrolama Županijskog zavoda za javno zdravstvo, kao i analizama zatraženim od sanitarne inspekcije.

U laboratoriju se godišnje analizira oko 4350 uzoraka vode prema različitim stručnim i zakonodavnim kriterijima, te se na taj način dobiva fond od cca 60000 podataka o kvaliteti vode.

Svakodnevno se vrše ispitivanja sljedećih parametara: mutnoća, boja, miris, pH, amonijak; nitriti, nitrati, utrošak KMnO4, isparni ostatak, alkalitet, otopljeni kisik, slobodni CO2, fluoridi, fosfati, provodljivost, mangan, željezo, kalcij, magnezij, kloridi, sulfati, ukupna tvrdoća, ukupni klor (DPD), slobodni klor (DPD) i arsen.

Od mikrobioloških analiza radi se slijedeće: ukupni broj bakterija u 1 ml na 37 ºC i ukupni broj bakterija u 1 ml na 22 ºC, ukupne i fekalne koliformne bakterije u 100 ml, fekalni streptokoki u 100 ml, Pseudomonas Aeruginosa u 100 ml i sulfitoreducirajuće klostridije u 20 ml.


Odvodnja

PJ Odvodnja odgovorna je za održavanje kontinuiranog funkcionalnog sustava odvodnje otpadnih voda grada Osijeka i gradskih naselja. Također održava kolektorsku i sekundarnu kanalizacijsku mrežu i objekte na istoj, popravlja i rekonstruira kanalizacijske priključke, obavlja kontrolu kvalitete otpadnih voda, te pruža usluge strojnog čišćenja kanalizacijskih priključaka, uličnih i cestovnih slivnika, kao i interne kanalizacijske mreže pravnih i fizičkih osoba.

Zahtjev za posebne uvjete priključenja i potvrde glavnog projekta – ODVODNJA

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Uplatnica za potvrdu – ODVODNJA

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

Zahtjev za izgradnju kanalizacijskog priključka

Ukoliko ste zainteresirani za sklapanje ugovora za izradu ili rekonstrukciju kanalizacijskog priključka, klikom na ikonu možete skinuti obrazac u pdf formatu.

POZIV o OBVEZI priključenja na SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

OBAVIJEST – obveza priključenja

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Vuka – naknada za razvoj (objavljen: 16. siječnja 2013.)

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Ernestinovo

Klikom na ikonu možete skinuti doc dokument.

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Šodolovci

Klikom na ikonu možete skinuti doc dokument.

Odluka o priključenju Šodolovci

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Šodolovci – naknada za razvoj

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Čepin

Klikom na ikonu možete skinuti doc dokument.

Odluka o priključenju Čepin

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Vladislavci

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

OBAVIJEST – obveza priključenja Općina Antunovac

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o naknadi za razvoj Antunovac

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o naknadi za razvoj Ernestinovo

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o naknadi za razvoj Vladislavci

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine grada Osijeka

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine općine Antunovac

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine općine Vladislavci

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine općina Ernestinovo

Klikom na ikonu možete skinuti pdf dokument.

Željko Budimčić ing. građ., Rukovoditelj PJ Odvodnja
Tel: +385 (0)31 330 600
Adresa: Poljski put 1, 31000 Osijek

Prijave kvarova
Kvarove na kanalizacijskim instalacijama možete prijaviti na:
031/330-661 i (od 07:00 do 15:00)
031/330-100 (od 15:00 – 07:00)
031/330-735 (od 00:00 – 24:00)

Danas sustav odvodnje grada Osijeka danas čini 300 km kolektorske i sekundarne kanalizacijske mreže. Sve otpadne vode sustava odvodnje grada Osijeka ispuštaju se u recipijent rijeku Dravu na ispusnoj građevini u Nemetinu na lokaciji budućeg centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

RJ “EKOLABORATORIJ”, osnovan 1979. godine, koji konitinurano djeluje od 1991. godine…

U okviru djelatnosti PJ ODVODNJA , uz službu RJ ” Kanalizacijska mreža ” , egzistira i RJ “EKOLABORATORIJ”, osnovan 1979. godine, koji konitinurano djeluje od 1991. godine, kao ovlašteni laboratorij. Prema Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji ( N.N. br. 78/97.), RJ Ekolaboratorij ovlaštena je za ispitivanje i ocjenu sastava i kakvoće voda iz članka 3., točka 1.a,b.,c., 2.,3.a. i b. Pravilnika, te poslova uzorkovanja, analize i obradu podataka pokazatelja iz članka 4., točka 1.a. i b. ( osim mora ) , 3., 4.a. i 5. Pravilnka.
Iz navedenog ovlaštenja , RJ Ekolaboratorij mogla je do sada provoditi uslužno ispitivanja fizikalno-kemijskih, mikrobioloških i ekotoksikoloških pokazatelja sastava otpadnih, površinskih i podzemnih voda.
Prema Zakonu o vodama ( NN 153/09; 63/11.;130/11; 56/13 i 14/14) provedena je reorganizacija Vodovod-Osijek d.o.o, te je RJ Ekolaboratorij ovlaštena za uzorkovanje i ispitivanje kakvoće vlastitih otpadnih voda.
Kako vlastite otpadne vode čine sve otpadne vode grada, provode se sustavno ispitivanja svih korisnika sustava ( industrije, crpne stanice, benzinske stanice, restorani..) kako bi se moglo utjecati na njihov sastav prema zakonskim propisima.
RJ Ekolaboratorij, uz osnovnu ulogu praćenja sastava otpadnih voda javnog odvodnog sustava grada Osijeka, provodi ispitivanja mogućih tehnologija pročišćavanja otpadnih voda kroz praćenje učinkovitosti rada uređaja za vrijeme probnog rada , te ispitivanja ekotoksikoloških pokazatelja na otpadne vode i kemijske pripravke.

RJ Ekolaboratorij kao ovlašteni laboratorij, može obavljati ispitivanja na pokazatelje kako slijedi:
- za otpadne vode na pokazatelje : raspršene krutine, pH, KPKCr, BPK5, amonij -ion, nitrati, ortofosfat – ion, ukupni fosfor, Kjeldahl dušik, kloridi, sulfati, ukupni fenoli, ukupni cijanidi, ukupna ulja i masnoće, PCB, LHKU, aldrin,dieldrin, DDD,DDE, heptaklor, klordan, anionske tenzide, TOC, kadmij, olovo, bakar, cink, ukupni krom, željezo, mangan, kobalt, nikal, živa, arsen, molibden, silicij, aluminij, antimon, barij i srebro, kationske detergente, otopljeni kisik, taložive tvari i isparni ostatak.
- mikrobiološki pokazatelji : ukupni koliformi, ukupni broj bakterija ( kod 22ºC i 37ºC ) , fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki, stafilokok, E.coli, Salmonela i druge enterobakterije.
- ekotoksikološki pokazatelji za otpadne vode i kemijske pripravke :
test toksičnosti na bakterije , Daphnia magna, te brzina i stupanj biološke razgradljivosti.
- za površinske vode na pokazatelje : pH, električna vodljivost, ukupna tvrdoća , bikarbonati ( HCO3´ ), ukupni alkalitet, KPKMn,amonij -ion, nitriti, ortofosfat-ion, sulfati, kloridi, DOC, LHKU, anionski tenzidi, heksaklor benzen , toksafen, ukupni klordan, atrazin, simazin, kalcij, magnezij, natrij, kalij, kadmij, olovo, bakar, cink, krom ukupni, mangan , željezo , nikal, molibden, silicij, aluminij, arsen, živa, antimon,kobalt i srebro.

Danas RJ Ekolaboratorij ima 13 zaposlenih i to 1 doktor znanosti, 3 diplomirana inženjera i 9 tehničara, koji obavljaju uzorkovanje, mjerenje količine otpadnih voda, te fizikalno-kemijske , mikrobiološke i ekotoksikološke analize na otpadnim, površinskim i podzemnim vodama, ekotoksikoloških analiza kemijskih pripravaka , te davanju stručnih mišljenja i preporuka za predtretman otpadnih voda , te praćenja učinko/ulvitosti rada uređaja za predtretman otpadnih voda u probnom radu.
Kako bi održali ovlaštenje dobiveno od nadležnih institucija, neprestano je RJ Ekolaboratorij uključena u međuporedbena laboratorijska ispitivanja, kako sa referentnim laboratorijem Instituta Ruđer Bošković, tako i međunarodnim , kao npr. Institutom IFA-Tulln iz Austrije,Kemijskim Inštitutom iz Ljubljane i QM iz Velike Britanije.
Takvim provjerama rada osigurala je već treće produženje ovlaštenja ( svakih 5 godina ) , koje je zadnje dobila od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva 2004. godine i isto vrijed/h3i do 2009. godine , za obavljanje navedenih djelatnosti.