Ispravak Javnog natječaja za prodaju nekretnina Biograd na Moru objavljenog dana 16. srpnja 2016. god.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Poljski put 1
31000 Osijek
OIB: 43654507669

objavljuje ispravak Javnog natječaja objavljenog dana 16. srpnja 2016. god.

u članku I Predmet prodaje, omaškom je upisana ukupna površina nekretnina od 7373 m², dok je stvarna ukupna površina nekretnina 7188 m², te se u tom smislu ispravlja Javni natječaj, a u ostalom dijelu ostaje nepromijenjen.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Član Uprave – direktor
mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec.