VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Poljski put 1 31 000 Osijek Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje J A V N I P O Z I V za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2016. godinu I Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekata i programa za dodjelu donacija i Pročitaj više

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina I Predmet prodaje: 1. Poslovni prostor – lokal broj 15, Ulica Hrvatske republike 43, Osijek,18,46 m2. Lokal se nalazi na I katu, z.k. uložak 19067 poduložak 47, kč.br. 5425/4 Opis: poslovni prostor u zgradi koja je dio naselja Blok Centar 2, sa prilaznom cestom i priključenjem na Pročitaj više